Glosar termeni financiari română – spaniolă

Glosar termeni financiari română – spaniolă

Am ales să continuăm mini-seria glosarelor de termeni cu unul dedicat domeniului financiar, pentru combinația română – spaniolă.

Mai jos, regăsiți câțiva termeni cu care traducătorii din domeniul financiar se întâlnesc adesea:

  Limba română     Limba spaniolă
Active curente/ circulante Activo corriente
Active imobilizate Activo no corriente
Active financiare nederivate cu rate fixe Activos financieros no derivados con pagos figos
Administrația fiscală Agencia tributaria
Trezoreria Statului Caja General de Depósitos
Capital emis Capital escriturado
Cont de debitare Cuenta de adeudo
Conturi anuale finale Cuentas anuales finale
Conturi consolidate Cuentas consolidadas
A deduce TVA – ul Deducir el I.V.A.
Creanțe pe termen lung Derechos de crédito a largo plazo
Vărsăminte impuse/ exigibile Desembolsos exigidos
Transfer bancar Domiciliación bancaria
Efecte comerciale Efectos comerciales
Valoare contabilă El importe en libros
Îndatorare Endeudamiento
A andosa Endosar
Situații financiare consolidate Estados financieros consolidados
Flux de numerar Flujo de caja
Fluxuri de numerar Flujos de tesorería
Fond comercial Fondo de comercio
A încasa un cec Hacer efectivo un ceque
Venituri (din operațiuni) financiare Ingresos financieros
Imobilizări corporale,  necorporale și financiare Inmoviliazaciones materiales, inmateriales y financieras
Imobilizări corporale Inmoviliazaciones materiales
Imobilizări necorporale Inmoviliazaciones inmateriales
Instrumente de capitaluri proprii Instrumentos de patrimonio
Impozit pe venit IRPF (impuesto sobre la Renta de las personas fisicas)
Impozit pe profit Impuesto sobre Sociedades
Scutit de taxe Libre de impuestos
Bunuri accizabile Mercancías sujetas a impuestos
Posesor de obligațiuni Obligacionista
Ordin de cumpărare Order de compras
Creanțe și datorii Partidas a cobrar y a pagar
Datorii privind impozitul amânat Pasivos por impuesto diferido
Pierderi actuariale Pérdidas actuariales
Conturi de regularizare Periodificaciones
Credit neperformant Préstamo incobrable
Împrumuturi și creanțe Préstamos y partidas a cobrar
Regim de impozitare Régimen de tributación
Rezultatul exercițiului financiar Resultado del ejercicio fiscal
Salariu minim brut pe țară Salario mínimo bruto nacional

Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide

Română