Apostilă documente. Cine se ocupă de apostilarea documentelor: notarul sau traducătorul?

Apostilă documente. Cine se ocupă de apostilarea documentelor: notarul sau traducătorul?

Apostilarea documentelor este o bătaie de cap în plus, mai ales atunci când timpul se scurge în defavoarea ta. Și de parcă un drum în plus nu ar fi de ajuns, te mai lovești și de faptul că niciodată nu știi cine ar trebui să emită apostila.

Potrivit mae.ro, certificarea documentelor cu Apostilă este prevăzută de Convenția de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine. Cu alte cuvinte, apostila înlocuiește supralegalizarea.

Cine emite apostila?

Conform Convenției de la Haga din 1961, pentru documentele emise în România, autoritățile române competente să aplice apostila sunt: tribunalele și prefecturile.

Astfel, tribunalele aplică apostila pe următoarele categorii de acte oficiale române:

 1. hotărâri judecătorești (în original/copie legalizată) emise de instanțele judecătorești române (hotărârile judecătorești trebuie să fie legalizate de instanța care le-a pronunțat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către președintele instanței)
 2. acte notariale (de exemplu: declarații notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte)
 3. actele originale/ copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc
 4. actele originale emise de Registrul Comerțului, semnate clar și emise cu antetul Ministerului Justiției.

Pe de altă parte, Prefecturile pot emite apostilă pentru documentele administrative:

 1. certificate de naștere, în original, emise după 01.01.1998
 2. certificate de căsătorie, în original, emise după 01.01.1998
 3. certificate de deces, în original, emise după 01.01.1998 (Precizare: actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie schimbate cu altele noi. Schimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi).
 4. certificate de cazier judiciar, certificate de cazier auto, în original, eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secția de poliție în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliției Române, Șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, București.
 5. certificate de rezidență fiscală redactate în limba română cât și în limba engleză, în original, eliberate de administrațiile finanțelor publice din sectoarele 1-6
 6. adeverințe prin care se atestă domiciliul și cetățenia persoanei sau statutul juridic față de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, București
 7. adeverințe privind componența familiei, în original, eliberate de Direcțiile Generale Publice de Evidență a Persoanelor din sectoarele 1-6
 8. actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, str. Icoanei, nr 19
 9. actele de studii superioare se vizează la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, str. Grl. Berthelot, nr. 30
 10. documente ce atestă calitatea de școlarizare pe teritoriul României, pentru cetățenii străini, în original, vizate de MECI – Serviciul Relații Internaționale
 11. adeverințe medicale, în original, vizate în prealabil de Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național, respectiv a Municipiului București, str. Sfântul Ștefan, nr 3, sector 2
 12. certificate de competență ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
 13. brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Națională pentru Turism
 14. adeverințe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București
 15. adeverințe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990 – 2003 și Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București sau Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie București
 16. Certificatele de traducător, emise de Ministerul Culturii și Cultelor
 17. adeverințe emise de O.A.M.G.M.A.M.R (Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistentelor Medicale din România)

Eliberarea apostilei se realizează de către instituția prefectului din județul în care:

 • titularul actului sau soțul/soția ori o rudă până la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu

sau:

 • emitentul actului are sediu

Cine emite apostila în cazul documentelor emise în străinătate

Documentele preluate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de la solicitanții aflați în afara granițelor statului român se transmit Instituției Prefectului Municipiului București, care după eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operațiunile privind transmiterea și restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide

0740 398 970
Română