Cât te costă și ce pași trebuie să urmezi dacă vrei să devii PFA ca traducător

Cât te costă și ce pași trebuie să urmezi dacă vrei să devii PFA ca traducător

Vrei să-ți începi cariera ca freelancer, dar nu știi de unde să începi și ce ar trebui să faci? Poți alege, ca formă juridică, să funcționezi ca PFA sau microintreprindere (SRL).

Potrivit legislației din România, orice activitate desfășurată pe cont propriu trebuie să aibă o formă juridică și să se supună impozitelor.

Marea majoritate a liber profesioniștilor aleg să funcționeze ca PFA-uri, care colaborează cu birouri de traduceri și le facturează lunar.

Înființarea unui PFA este recomandată persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent, fără a implica raporturi de muncă față de un angajator. Aceasta are calitatea de angajat propriu și se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi sociale, al asigurărilor sociale de sănătate și al asigurărilor pentru șomaj, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Condiții cerute la înființarea PFA:

1. persoana fizică să aibă minimum 18 ani

2. membrii intreprinderii familiale să aibă minim 16 ani, iar liderul acesteia minim 18 ani

3. să fie cetățean român sau cetățean UE, rezident în România

4. să aibă pregătire profesională corespunzătoare cu activitatea pentru care solicită autorizarea

5. să aibă un sediu profesional.

Documente necesare pentru înregistrare PFA:

1. cererea de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă (original), completată cu 3 denumiri în ordinea preferințelor

2. cererea de înregistrare, original

3. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală

3. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora (model 1) sau care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 2);

4. cartea de identitate sau pașaportul titularului PFA (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul)

5. declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată (formă olografă, original)

6. înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/ punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/ sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul

7. specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original)

8. avizul asociatiei de proprietari/locatari formular-tip. Dacă la sediul profesional, imobil cu destinatie de locuinta, nu se desfasoara nicio activitate economica, persoana fizica titulara a PFA sau a II depune o declaratie pe propria raspundere (detalii), prin care atesta faptul ca la sediul profesional nu desfasoara activitate economica, în acest caz nefiind necesar acordul asociatiei de locatari/proprietari

9. documente care atestă pregătirea profesională

10 fotocopii care atestă experiența profesională

Preț înființare PFA

Costurile pentru înființarea unei firme PFA sunt mai scăzute decât în cazul societății cu răspundere limitată, iar evidența contabilă se ține în partidă simplă.

Totodată, costurile administrative sunt mai scăzute decât cele ale unei societăți cu răspundere limitată.

Pentru înființarea unui PFA se achită taxele legale percepute de Registrul Comerțului, la care se adaugă costuri notariale și de traduceri. Mai pot apărea și eventuale cheltuieli pentru avocați sau consultanți.

Persoanele care aleg să-și constituie forma juridică pe cont propriu vor avea mai puțin de plătit.

Prețul serviciului de înființare PFA este de 210 lei (București și Ilfov) și 310 lei pentru celelalte județe. Sumele includ taxele plătite la Registrul Comerțului.

Avantajele înființării unui PFA

1. persoana fizică autorizată are acces imediat la sumele rezultate din activitățile comerciale prestate

2. este o formă simplistă de organizare. Atât înființarea cât și radierea implică efectuarea unei proceduri simplificate

3. titularul unui PFA poate deține simultan și statutul de asociat al unei persoane juridice

4. persoana fizică autorizată (PFA) nu are personalitate juridică. Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal. În secundar, aceasta poate trece alte maxim 4 coduri CAEN.

Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide

0740 398 970
Română