Glosar termeni juridici română – portugheză

Glosar termeni juridici română – portugheză

Traducerea termenilor juridici este o provocare pentru toți traducătorii, indiferent de limba țintă cu care lucrează. Astfel, mai jos vă prezentăm un scurt glosar care să le vină în ajutor colegilor traducători care lucrează pe domeniul juridic, pe combinația română – portugheză, și nu numai.

Limba română Limba portugheză
Executarea pedepsei Execução da sentença  
Abatere disciplinară Má conduta
Ipotecă Hipoteca
Drept de proprietate Direito de propriedade
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) Conselho Superior da Magistratura
Avocat din oficiu Defensoria Pública
Grefier Escrivão
Complet de judecători Secção de juízes
Secția Penală Secção Penal / Secção Criminal
Tribunalul Funcției Publice (Camera întâi) Primeira Secção Civel do Tribunal
Serviciul Public de Urmărire Penală Ministerio Público
Prejudicii nepatrimoniale Danos não patrimoniais
Prejudicii patrimoniale Danos patrimoniais
Drept patrimonial Legislação sobre património
Procuratură Procuradoria-Geral da República / PGR (Portugal) / Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Brazil)
Litigiu Litígio
Executare silită Ação executiva
Antecontract de vânzare – cumpărare Contrato de promessa de compra e venda
Drepturi de autor Direitos de autor
Onorariu Honorários
Judecător Juiz
Avocat Advogado
Partaj Partilha (de bens)
Autentificarea înscrisurilor Autenticar documentos / Autenticação de documentos
Sigiliu Selo
Conform cu originalul Cópia autenticada
Testament olograf Testamento hológrafo
Comodatar Comodatário
Comodant Comodante
Comodat Comodato
Sentință de divorț Certidão de divórcio
Dispoziție legală Disposição legal/ disposição legislativa
Certificat de moștenitor Certificado sucessório
Moștenire Herança
Drept succesoral Direito das Sucessões
Succesiune Sucessão
Testator Testador
Testament Testamento
Rentă viageră Pensão vitalícia
Contract de închiriere Contrato de arrendamento
Donație Doação
Contract de vânzare-cumpărare Contrato de compra e venda
Căsătorie Casamento
Contract prenupțial Pacto antenupcial
Concubinaj Concubinato
Divorț Divórcio
Incest Incesto
Bigamie Bigamia
Adulter Adultério
Abuzuri asupra copilului Abuso infantil
Violență domestică Violência doméstica
Custodie Custódia
Tutore legal Guardião legal
Adopție Adoção
Pensie alimentară (pensie de întreținere minor) Pensão alimentícia
Serviciile de protecție a copilului Serviços de proteção à criança
Talon auto Certificado de matrícula / Documento Único Automóvel (DUA)
Carte de identitate a vehiculului (CIV) Certificado de matrícula / Documento Único Automóvel (DUA)
Cazier judiciar Registo criminal / certificado do registro criminal
Permis de ședere Autorização de residência
Pașaport Passaporte
Cod de identificare fiscală (CIF) Número de identificação fiscal (NIF) – persoană fizică Número de pessoa coletiva (NIPC) – persoană juridică
Cod unic de identificare Número de identificação
Foaie matricolă Registro acadêmico
Certificat de divorț A certidão de divórcio / pl. As certidões de divórcio
Certificat de deces A certidão de óbito
Certificat de căsătorie A certidão de casamento
Certificat de naștere A certidão de nascimento
Termen Prazo
Judecător de Pace Juiz de Paz
Generate de/ care decurg din (jur.) Oriunda
A aproba un decret-lege Aprovar o decreto-lei
A abroga o lege Regovar a lei
A suspenda o lege Suspender a lei
Tribunalul de Primă Instanță Tribunal Judicial de Primeria Instância (Tribunal de Comarca)
Codul de Procedură Penală Código de Processo Penal
Codul de Procedură Civilă Código de Processo Civil
Cod Comercial Código Comercial
Cod Penal Código Penal
Lege Lei

Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide

0740 398 970
Română