Termeni juridici română – franceză – engleză

Termeni juridici română – franceză – engleză

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, limba română a devenit una din limbile oficiale ale Uniunii. Astfel, înainte de aderare, guvernele statelor membre au avut obligația de a traduce jurisprudența istorică a Curții de Justiție a Comunităților Europene.

Hotărârile pronunțate de instanțele comunitare stabilesc repere ce trebuie respectate și aplicate de toate instanțele statelor membre, implicit și de instanțele din România. Astfel, date fiind implicațiile juridice și volumul considerabil al jurisprudenței istorice, o traducere de calitate necesită uniformitate terminologică.

Mai jos vă prezentăm o serie dintre termenii pe care-i regăsiți în Glosar juridic, Seria Acquis Comunitar, publicat de Institutul European din România, în 2007.


Limba română  
Limba franceză Limba engleză
acord contestat accord mis en cause agreement […] challenged
act atacat acte attaqué contested measure
acte de procedură actes de procédure/ pièces de procédure procedural documents procedural documentation / pleadings
act normativ acte réglementaire legislative measure
acte de cercetare penală actes d’instruction investigation
acțiune în despgubiri action en réparation / action en indemnité / recours en indemnité action for compensation / action for damages
cauz delegată affaire dévolue delegated case
hotrâre judecătorească /
hotărâre
Arrêt /
décision juridictionnelle / décision de justice
Judgment /
judicial decision
dispune arrêter adopt
(în) plen assemblée plénière full court
avizul Curții avis de la Cour opinion of the Court
aviz motivat avis motivé reasoned opinion
avocat general avocat général Advocate-General
barou barreau Bar
temei legal base de droit legal fondation
opis al
anexelor
bordereau d’annexes schedule of annexes
birou al grefei bureau du greffe office of the Registry
cadru normativ și fapte aflate la originea litigiului cadre juridique et faits à l’origine du litige / cadre réglementaire et faits à l’origine du litige relevant legislation and facts / relevant legislation and the facts of the case
caducitate sau suspendare a
unui tratat
caducité ou suspension d’un traité lapse or suspension of a treaty
caracter cvasi-penal al sancțiunilor caractère quasi pénal des sanctions quasi-criminal nature of the penalties
casa o decizie casser une décision / annuler une décision quash a decision
motiv cause ground
clauză compromisorie clause compromissoire arbitration clause
pretenții vizând acordarea de despăgubiri conclusions en indemnité claim for compensation
solicita Tribunalului conclure à ce qu’il plaise au Tribunal claim that the Court should
obliga la condamner order
obligă Consiliul la plata cheltuielilor de judecată condamner le Conseil aux dépens order the Council to pay the costs
judeca o cauză connaître d’une affaire deal with a case
termen procedural / termen de procedură délai de procédure time-limit for taking steps in proceedings / procedural delay / procedural time limit
deliberare Délibéré / délibération deliberation
cerere de a compărea demande de comparution request for (an) appearance
cerere de terță opoziție demande en tierce opposition application initiating third-party proceedings
lipsit de pertinență / irelevant dénué de pertinence / non pertinent / sans pertinence irrelevant
cheltuieli de judecată dépens costs
dispoziție obișnuită disposition ordinaire usual rule
în fapt en fait in fact
A da naștere engendrer give rise
la cabinetul en l’étude de at the Chambers of
executare silită exécution forcée enforcement
complet de judecată formation de jugement formation of the court
judecător al cărui mandat încetează juge sortant retiring judge
litigii similare litiges voisins related disputes
măsuri provizorii mesures provisoires interim measures
nul de drept nul de plein droit automatically void
probe propuse / propunere a probelor offre de preuve evidence offered
recurs pourvoi appeal
probă irefragabilă preuve irréfragable conclusive evidence
principiul bunei credințe principe de la bonne foi principle of good faith
recuza récuser object
cale de atac voie de recours legal remedy

Aici puteți consulta glosarul de termeni juridici integral.

Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide

0740 398 970
Română